Водата - основен извор на живот

Она што е ретко е скапо,
Водата како најважна на
светот, напротив нема цена
(Платон, 427-347 п.н.)

ВОДАТА - Незаменлив сопатник на човекот, скротена, насочена, во изобилство и количества кои зборуваат за цивилизациските и културни потреби, немилосрдно се исцрпува, а уште повеќе загадува. Повеќе >>

ЕЛЕКТРОНСКА НАПЛАТА НА СМЕТКИ

За користење на услугите потребно е да се најавите на системот на

www.evodovod-ohrid.com.mk
Штеди ја водата
Што секој од нас може да направи за заштеда на водата:  
- не излевајте ги старите моторни масла и другите нафтени деривати во канализација или потоци и реки
- штедливо користете ја водата при туширање, готвење, миење на раце и заби
- во летните месеци тревниците, градините и цвеќето залевајте ги во вечерните часови, за земјата што подолго да ја задржи водата. Повеќе >>
НАЈНОВИ ВЕСТИ

 
Новата водоводна мрежа и фекална канализација во с.Лескоец се одвива според планот
22.11.08
Со цел да се подобри водоснабдувањето во с. Лескоец, посебно во деловите каде што тоа не е задоволително се почна со изградба на нова водоводна мрежа која ќе се поврзува.....   Повеќе »
 
МЈП-Проаква Р.Е.Водовод Охрид - Јавен партнер на ограничен повик бр.01/08
21.11.08
МЈП-Проаква -Струга  се јавува како јавен партнер на Ограничен повик бр.01/08. чиј предмет е
     Јавно приватно партнерство за потфат: читање на состојбата на водомерните броила на корисниците; печатење и дистрибуција на сметки и фактури (за вода, канализација и колектор); редовна наплата на сметки и фактури (за вода, канализација и колектор) преку утужувања и исклучувања на недисциплираните корисници; поправка и баждирање на водомерните броила; ..   Повеќе »
 
МЈП-Проаква Р.Е.Водовод Охрид - Јавен партнер на ограничен повик бр. 02/08
20.11.08
МЈП-Проаква -Струга Р.Е.Водовод Охрид се јавува како јавен партнер на Ограничен повик бр.02/08. чиј предмет е Јавно приватно партнерство за потфат: одржување на фекалната канализацона мрежа (заедно со препумпните станици), одржување на атмосферската канализациона мрежа и изведување..   Повеќе »
 
 
< Претходна 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 35   Следна >
СООПШТЕНИЕ
СВЕТСКИОТ ДЕН НА ВОДИТЕ
Во рамките на Акциониот план за Oдноси со јавност се спроведе кампања за подигање на јавната свест кај своите корисници на услуги.
Како посебна активност во кампањата, е одбележување на Светскиот ден на водите 22-Март.
Со одлука на Организацијата на Обединетите нации 22Март е прогласен за Светски ден на водите, а целата наредна деценија од 2005 до 2015 година ја имаат прогласено за меѓународна деценија за заштита и зачувување на водата на Земјата или почеток на деценијата Вода за живот. Повеќе >>