Водата - основен извор на живот

Она што е ретко е скапо,
Водата како најважна на
светот, напротив нема цена
(Платон, 427-347 п.н.)

ВОДАТА - Незаменлив сопатник на човекот, скротена, насочена, во изобилство и количества кои зборуваат за цивилизациските и културни потреби, немилосрдно се исцрпува, а уште повеќе загадува. Повеќе >>

ЕЛЕКТРОНСКА НАПЛАТА НА СМЕТКИ

За користење на услугите потребно е да се најавите на системот на

www.evodovod-ohrid.com.mk
Штеди ја водата
Што секој од нас може да направи за заштеда на водата:  
- не излевајте ги старите моторни масла и другите нафтени деривати во канализација или потоци и реки
- штедливо користете ја водата при туширање, готвење, миење на раце и заби
- во летните месеци тревниците, градините и цвеќето залевајте ги во вечерните часови, за земјата што подолго да ја задржи водата. Повеќе >>
НАЈНОВИ ВЕСТИ

 
Казнени мерки за бесправно користење на вода!
25.05.12
МЈП-Проаква Р.Е.Водовод - Охрид ги известува сите правни и физички лица корисници на водоснабдителниот систем согласно Законските одредби дека нашите мобилни екипи вршат исклучување од системот за водоснабдување на оние корисници кои имаат извршено..   Повеќе »
 
ЗА НЕРЕДОВНО ПЛАЌАЊЕ ЌЕ СЕ ПРЕСМЕТУВА КАМАТА!
02.03.12
Почитувани корисници, правата и обврските на МЈП ПРОАКВА и на корисниците на услуги се пропишани со Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води (Сл.весник на Р.Македонија бр 68/05 од 05.10.2004 год.) Р.Е. Водовод Охрид Ве известуваат дека почнувајки од месец февруари во сметките за потрошена вода се пресметува затезна камата за нередовно плаќање на сметките......   Повеќе »
 
ИЗВЕСТУВАЊЕ!!!
04.11.11
Ве известуваме дека со донесувањето на Законот за изменување и дополнување на Законот за извршување (Сл.Весник на Р.М. бр. 83/09 и Законот за изменување на Законот за извршување Сл.Весник на Р.М. бр 88/10) е креиран системот на трансфер на извршните предмети од судовите кај нотарите и извршителите.... ..   Повеќе »
 
 
< Претходна 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 35   Следна >
СООПШТЕНИЕ
СВЕТСКИОТ ДЕН НА ВОДИТЕ
Во рамките на Акциониот план за Oдноси со јавност се спроведе кампања за подигање на јавната свест кај своите корисници на услуги.
Како посебна активност во кампањата, е одбележување на Светскиот ден на водите 22-Март.
Со одлука на Организацијата на Обединетите нации 22Март е прогласен за Светски ден на водите, а целата наредна деценија од 2005 до 2015 година ја имаат прогласено за меѓународна деценија за заштита и зачувување на водата на Земјата или почеток на деценијата Вода за живот. Повеќе >>