Дома
Главно мени

Дома

Водоснабдување

Канализационен систем

Примарен колектор

Хидротехнички услови

Наплатен центар

Обрасци

Каква вода пиеме?

Совети

За викенд корисници

Кутија за корисници

СВЕТСКИОТ ДЕН НА ВОДИТЕ
Во рамките на Акциониот план за Oдноси со јавност се спроведе кампања за подигање на јавната свест кај своите корисници на услуги.
Како посебна активност во кампањата, е одбележување на Светскиот ден на водите 22-Март.  Повеќе >>
Ќе направиме уште повеќе
13.01.14

2014 год. продолжување на мисијата на МЈП Проаква за квалитетно и редовно водоснабдување и Р.Е.Водовод Охрид како модерно претпријатие кое врши водоснабдување на 50 000 корисници по европски стандарди на територијата на Општина Охрид.

За остварување на целите на Р.Е.Водовод Охрид во текот на 2013 год се реализирани следните активности;
• Изведени нови водоводни линии во втората половина од 2013 година:
-населба Рача до хотел Парк изведба на нова линија фи 225 со должина 1050м
-реконструкција на водоводна линија на улица Ванчо Питошески фи 110 со должина 60м
--реконструкција на водоводна линија на улица Крум Точко фи 110 со должина 319м и фи 90 со должина 88м фи 25 со должина 38м
--реконструкција на водоводна линија на улица Петрино фи 110 со должина 90м

• Следејќи ги потребите на туристичкиот развој на градот,проширувањето на градежните зони и зголемувањето на населението во2013год. има и проширување на бројот на корисници на водоснабдителниот систем на Р.Е.Водовод Охрид односно
-евидентирани за 2013г.се вкупно 716 нови корисници за кои комплетно се обезбедува квалитетна вода за пиење и други потреби
- изведени се 247 приклучоци за индивидуални објекти

• Сервисно ориентирано однесување на барањата на потрошувачите со скратување на времето за реагирање од страна на секторот за водоснабдување и одделението за баждарење :
-во 2013 год. извршени се 686 интервенции на водоводната мрежа ,квалитетно и навремено санирање на дефектите
-во текот на 2013 год. изведени се 1162 интервенции од страна на одделението за баждарење кои опфаќаат различни активности како; навремена демонтажа и монтажа на водомерни броила од различни причини: закочен механизам пукнато стакло , заматено стакло, пукнат капак на водомер, промена на шибери и др.

• Во 2013 год. од страна на одделението за техничка припрема и услуги извршени се вкупно 43 увиди во техничка документација и уште толку мислења и согласности за урбанистички планови

Сите минати и идни активности имаат за цел континуитано обезбедување квалитетна хемиски и бактериолошки исправна, а пред се здрава чиста вода за пиење
СООПШТЕНИЕ
АНКЕТА
Дали сте задоволни од работата на службите на МЈП-Проаква?
Да, задоволни сме од работата на службите на МЈП-Проаква
Не, нема редовно читање на водомерното броило
Не, треба да се подобри редовноста во доставување на сметките
Да, МЈП-Проаква нуди можност за плаќање на заостанатиот долг на рати