Дома :: Хидротехнички услови
Главно мени

Дома

Водоснабдување

Канализационен систем

Примарен колектор

Хидротехнички услови

Наплатен центар

Обрасци

Каква вода пиеме?

Совети

За викенд корисници

Кутија за корисници

СВЕТСКИОТ ДЕН НА ВОДИТЕ
Во рамките на Акциониот план за Oдноси со јавност се спроведе кампања за подигање на јавната свест кај своите корисници на услуги.
Како посебна активност во кампањата, е одбележување на Светскиот ден на водите 22-Март.  Повеќе >>
ХИДРОТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

Хидротехнички услови е акт на давателот на услугата издаден врз основа на претходно добиени услови за градба во кои се дефинира постоечката, односно предвидената улична водоводна, канализациона и атмосферска мрежа.

Постапката за изготвување на хидротехнички услови е следната:
  1. На основа на барање на странката кое треба да биде уште во текот на изготвување на техничка документација, се врши теренски увид за утврдување на микролокација за приклучоци на вода,
  2. Во хидротехничките услови се доставуваат следните податоци: хидраулички податоци за мрежата, начин и место на приклучување, вид на водмер и сл.
Постапката за изготвување на решенија за приклучоци кај индивидуални објекти и станбени објекти е следен начин:
  1. На барање на странката се врши теренски увид за утврдување на микролокацијата за приклучокот
  2. Се изготвува предмер - пресметка на приклучокот за индивидуални и станбени објекти
СООПШТЕНИЕ
АНКЕТА
Дали сте задоволни од работата на службите на МЈП-Проаква?
Да, задоволни сме од работата на службите на МЈП-Проаква
Не, нема редовно читање на водомерното броило
Не, треба да се подобри редовноста во доставување на сметките
Да, МЈП-Проаква нуди можност за плаќање на заостанатиот долг на рати