Водата - основен извор на живот

Она што е ретко е скапо,
Водата како најважна на
светот, напротив нема цена
(Платон, 427-347 п.н.)

ВОДАТА - Незаменлив сопатник на човекот, скротена, насочена, во изобилство и количества кои зборуваат за цивилизациските и културни потреби, немилосрдно се исцрпува, а уште повеќе загадува. Повеќе >>

ЕЛЕКТРОНСКА НАПЛАТА НА СМЕТКИ

За користење на услугите потребно е да се најавите на системот на

www.evodovod-ohrid.com.mk
Штеди ја водата
Што секој од нас може да направи за заштеда на водата:  
- не излевајте ги старите моторни масла и другите нафтени деривати во канализација или потоци и реки
- штедливо користете ја водата при туширање, готвење, миење на раце и заби
- во летните месеци тревниците, градините и цвеќето залевајте ги во вечерните часови, за земјата што подолго да ја задржи водата. Повеќе >>
НАЈНОВИ ВЕСТИ

 
Преприклучување на водоводна линија на улица Димитар Влахов поради изведување на нестручно поврзување на водоводна линија од страна на фирма изведувач во 2011 год
28.02.14
МЈППроаква Р.Е.Водовод Охрид на улица Димитар Влахов изврши преприклучување на водоводната линија према улица Мите Богоески.

Претходно во 2011 год.по налог на Општина Охрид од страна на изведувач е извршено нестручно поврзување на главната водоводна линија..   Повеќе »
 
ПОДОБРУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА ВОДОСНАБДУВАЊЕТО ВО ГРАДОТ СТАНУВА ГЛАВЕН ПРИОРИТЕТ НА jАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ПРОАКВА Р.В.ВОДОВОД ОХРИД. НОВА ВОДОВОДНА ЛИНИЈА НА УЛИЦА СТИВ НАУМОВ
28.01.14
Како дел од планираните програмски активности, а со цел за поквалитетно и поредовно водоснабдување МЈП-Проаква Р.Е.Водовод Охрид започна изградба на нова водоводна линија на улица Стив Наумов комплекс Винарска визба.Профилот на новата водоводна линија изнесува Фи 63 и е во должина од 190 метри. ..   Повеќе »
 
НОВА ВОДОВОДНА ЛИНИЈА НА УЛИЦА ЛАЗО ТРПОВСКИ
21.01.14
Екипите на МЈП Проаква Р.Е. Водовод Охрид на ден 16.01.2014 год. започнаа со изведба на нова водоводна линија на потегот на улица Лазо Трповски према улицата Мирче Ацев. Профилот на линијата изнесува Ф 63 и е во должина од 80 метри. Работите се одвиваат според планираната динамика и нејзиното финиширање се очекува во планираниот рок. ..   Повеќе »
 
 
< Претходна 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 35   Следна >
СООПШТЕНИЕ
СВЕТСКИОТ ДЕН НА ВОДИТЕ
Во рамките на Акциониот план за Oдноси со јавност се спроведе кампања за подигање на јавната свест кај своите корисници на услуги.
Како посебна активност во кампањата, е одбележување на Светскиот ден на водите 22-Март.
Со одлука на Организацијата на Обединетите нации 22Март е прогласен за Светски ден на водите, а целата наредна деценија од 2005 до 2015 година ја имаат прогласено за меѓународна деценија за заштита и зачувување на водата на Земјата или почеток на деценијата Вода за живот. Повеќе >>