Водата - основен извор на живот

Она што е ретко е скапо,
Водата како најважна на
светот, напротив нема цена
(Платон, 427-347 п.н.)

ВОДАТА - Незаменлив сопатник на човекот, скротена, насочена, во изобилство и количества кои зборуваат за цивилизациските и културни потреби, немилосрдно се исцрпува, а уште повеќе загадува. Повеќе >>

ЕЛЕКТРОНСКА НАПЛАТА НА СМЕТКИ

За користење на услугите потребно е да се најавите на системот на

www.evodovod-ohrid.com.mk
Штеди ја водата
Што секој од нас може да направи за заштеда на водата:  
- не излевајте ги старите моторни масла и другите нафтени деривати во канализација или потоци и реки
- штедливо користете ја водата при туширање, готвење, миење на раце и заби
- во летните месеци тревниците, градините и цвеќето залевајте ги во вечерните часови, за земјата што подолго да ја задржи водата. Повеќе >>
НАЈНОВИ ВЕСТИ

 
Даме Груев - нова улична водоводна линија
18.11.08
Како дел од планираните програмски активности, а со цел за поквалитетно и поредовно водоснабдување на жителите на улицата Даме Груев “Проаква” Р.Е.Водовод Охрид врши изградба на нова улична водоводна линија и фекална канализација, со преприклучување на објектите во новата линија..
Исто така се изврши и рехабилитација на постојната атмосферска канализација при што се изврши и сепарирање на фекалната и атмосферска канализација.....   Повеќе »
 
Договор за јавно приватно партнерство
17.11.08
Со цел да се одговори на се поголемите потреби на граѓаните и јавноста за подобрување на услугите на снабдување на чиста и здрава вода за пиење,како и да се добие квалитетен и одржлив водоводен систем,без буџетски ограничувања во давањето на поквалитетни услуги на граѓаните формирано е јавно приватно партнерство помеѓу.....   Повеќе »
 
Нова водоводна линија во с.Лескоец
16.11.08
Врз основа на член 62 од Законот за локална самоуправа и член 18 од Статутот на Општина Охрид, Советот на Општина Охрид на седницата одржана на ден 14.03.2008год. се донесе Одлука со која Општина Охрид го превзема водоводот од МЗ Лескоец и го отстапува на МЈП-Проаква-Струга.Со оваа Одлука МЈП-Проаква РЕ Водовод Охрид почна да врши користење, стопанисување, управување со водоводната мрежа и се обврза да обезбеди трајно и..   Повеќе »
 
 
< Претходна 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33   Следна >
СООПШТЕНИЕ
СВЕТСКИОТ ДЕН НА ВОДИТЕ
Во рамките на Акциониот план за Oдноси со јавност се спроведе кампања за подигање на јавната свест кај своите корисници на услуги.
Како посебна активност во кампањата, е одбележување на Светскиот ден на водите 22-Март.
Со одлука на Организацијата на Обединетите нации 22Март е прогласен за Светски ден на водите, а целата наредна деценија од 2005 до 2015 година ја имаат прогласено за меѓународна деценија за заштита и зачувување на водата на Земјата или почеток на деценијата Вода за живот. Повеќе >>