Водата - основен извор на живот

Она што е ретко е скапо,
Водата како најважна на
светот, напротив нема цена
(Платон, 427-347 п.н.)

ВОДАТА - Незаменлив сопатник на човекот, скротена, насочена, во изобилство и количества кои зборуваат за цивилизациските и културни потреби, немилосрдно се исцрпува, а уште повеќе загадува. Повеќе >>

ЕЛЕКТРОНСКА НАПЛАТА НА СМЕТКИ

За користење на услугите потребно е да се најавите на системот на

www.evodovod-ohrid.com.mk
Штеди ја водата
Што секој од нас може да направи за заштеда на водата:  
- не излевајте ги старите моторни масла и другите нафтени деривати во канализација или потоци и реки
- штедливо користете ја водата при туширање, готвење, миење на раце и заби
- во летните месеци тревниците, градините и цвеќето залевајте ги во вечерните часови, за земјата што подолго да ја задржи водата. Повеќе >>
НАЈНОВИ ВЕСТИ

 
ПОДЕЛБА НА СМЕТКИТЕ ЗА ВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈА
29.11.10
МЈП „Проаква“ - Струга Р.Е.Водовод Охрид ги известува своите корисници на услуги дека почнувајќи од месец 10/2010 во сметките за вода ќе ја нема ставката за канализација и истата ќе биде фактурирана во сметките од ЈП „Нискоградба“-Охрид. Со оваа одлука корисниците на услугите (граѓаните) не сносат никаков дополнителен трошок туку наместо едната досегашна сметка од МЈП „Проаква“-Охрид Р.Е.Водовод-Охрид , во иднина ќе добиваат уште една и од ЈП „Нискоградба“ - Охрид во која ќе бидат фактурирани само трошоците за канализација. Во сметката од ЈП „Нискоградба“ - Охрид трошоците за канализација се претставени во две ставки и тоа: Одведување на отпадни води и Одведување на атмосферски води. ..   Повеќе »
 
Соопштение-Апел до гарѓаните на населба Радојца Новичиќ
21.04.10
        Веќе подолго време на делот на населба Радојца Новичиќ имаме големи потешкотии со одвод на отпадните води . И покрај превземените активности од наша страна , уклучување на додатни две пумпи, нивото на водата во системот на просторот на ..   Повеќе »
 
Изградба на Атмосверска канализација на улица Железничка
14.04.10
   Како дел од планираните активности на улица Железничка во тек е изградба на Атмосверска канализација .Атмосверската канализацја е со профил фи 1000 и фи 800, а изведувач е приватното претпријатие Илинден.Покрај изведувачот и МЈП-Проаква Р.Е.Водовод Охрид учествува во градежните активности..   Повеќе »
 
 
< Претходна 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 :   Следна >
СООПШТЕНИЕ
СВЕТСКИОТ ДЕН НА ВОДИТЕ
Во рамките на Акциониот план за Oдноси со јавност се спроведе кампања за подигање на јавната свест кај своите корисници на услуги.
Како посебна активност во кампањата, е одбележување на Светскиот ден на водите 22-Март.
Со одлука на Организацијата на Обединетите нации 22Март е прогласен за Светски ден на водите, а целата наредна деценија од 2005 до 2015 година ја имаат прогласено за меѓународна деценија за заштита и зачувување на водата на Земјата или почеток на деценијата Вода за живот. Повеќе >>