Дома
Главно мени

Дома

Водоснабдување

Канализационен систем

Примарен колектор

Хидротехнички услови

Наплатен центар

Обрасци

Каква вода пиеме?

Совети

За викенд корисници

Кутија за корисници

СВЕТСКИОТ ДЕН НА ВОДИТЕ
Во рамките на Акциониот план за Oдноси со јавност се спроведе кампања за подигање на јавната свест кај своите корисници на услуги.
Како посебна активност во кампањата, е одбележување на Светскиот ден на водите 22-Март.  Повеќе >>
Казнени мерки и исклучувања за станбени објекти (згради) кои вршат бесправно користење на вода пред водомер
25.06.09

Заради заштита и спречување на оштетување на водоснабдителниот и канализационен систем а согласно чл.33 од Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води МЈП-Проаква Р.Е.водовод-Охрид врши исклучување од водоводната мрежа на сите корисници кои извршиле приклучување на водоводната и канализациона мрежа без одобрение за приклучок и вршат бесправно користење на вода пред водомер. Истовремено Проаква апелира до сите потрошувачи кои имаат сознанија за вакво против правно користење на водата истото да го пријават во службите на Р.Е.Водовод-Охрид. Исто така ќе се врши исклучување на станбени објекти кои користат вода од хидрантите за наводнување на паркови и зеленила. За сите сторители на вакво дело следат казнени мерки согласно Законските одредби , додека трошоците за повторно приклучување паѓаат на товар на потрошувачите. Истовремено Р.Е.Водовод-Охрид ги известува и оние должници кои имаат добиено судски извршни решенија за присилна наплата ,дека доколку тие не се почитуваат,извршните решенија ќе бидат процесуирани од овластен судски извршител,кој ќе постапи според новиот Закон за присилна наплата.
СООПШТЕНИЕ
АНКЕТА
Дали сте задоволни од работата на службите на МЈП-Проаква?
Да, задоволни сме од работата на службите на МЈП-Проаква
Не, нема редовно читање на водомерното броило
Не, треба да се подобри редовноста во доставување на сметките
Да, МЈП-Проаква нуди можност за плаќање на заостанатиот долг на рати