Водата - основен извор на живот

Она што е ретко е скапо,
Водата како најважна на
светот, напротив нема цена
(Платон, 427-347 п.н.)

ВОДАТА - Незаменлив сопатник на човекот, скротена, насочена, во изобилство и количества кои зборуваат за цивилизациските и културни потреби, немилосрдно се исцрпува, а уште повеќе загадува. Повеќе >>

ЕЛЕКТРОНСКА НАПЛАТА НА СМЕТКИ

За користење на услугите потребно е да се најавите на системот на

www.evodovod-ohrid.com.mk
Штеди ја водата
Што секој од нас може да направи за заштеда на водата:  
- не излевајте ги старите моторни масла и другите нафтени деривати во канализација или потоци и реки
- штедливо користете ја водата при туширање, готвење, миење на раце и заби
- во летните месеци тревниците, градините и цвеќето залевајте ги во вечерните часови, за земјата што подолго да ја задржи водата. Повеќе >>
НАЈНОВИ ВЕСТИ

 
Повторно јавно наддавање
24.11.08
Предмет на јавното наддавање се:

- ФОРД ЕСКОРТ ЦЛ 1.4 хаварисано произведено 1996 г. со почетна цена од 500 евра и

- ПАТНИЧКО ЗАСТАВА 850 КОМБИ произведено 1982 г. во неисправна возна состојба со почетна цена од 200 евра

Право на учество имаат сите правни и физички лица кои ке уплатат 10% од почетната цена на благајната на МЈП Проаква Струга РЕ Водовод Охрид на ул Наум Охридски бб Охрид најдоцна до почетокот на јавното наддавање.

Уплатата на целосниот износ и подигањето на возилата да се изврши во рок од 5 дена..   Повеќе »
 
ИНФОРМАЦИЈА-при склучување на договор за купопродажба
23.11.08
Ги известуваме сите физички и правни лица кои се договорни страни при склучување на договор за купопродажба на станови или деловни простории, со моментот на склучување на договорот да ги измират долговите спрема МЈП Проаква за користените услуги, односно новите......   Повеќе »
 
Новата водоводна мрежа и фекална канализација во с.Лескоец се одвива според планот
22.11.08
Со цел да се подобри водоснабдувањето во с. Лескоец, посебно во деловите каде што тоа не е задоволително се почна со изградба на нова водоводна мрежа која ќе се поврзува.....   Повеќе »
 
 
< Претходна 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 35   Следна >
СООПШТЕНИЕ
СВЕТСКИОТ ДЕН НА ВОДИТЕ
Во рамките на Акциониот план за Oдноси со јавност се спроведе кампања за подигање на јавната свест кај своите корисници на услуги.
Како посебна активност во кампањата, е одбележување на Светскиот ден на водите 22-Март.
Со одлука на Организацијата на Обединетите нации 22Март е прогласен за Светски ден на водите, а целата наредна деценија од 2005 до 2015 година ја имаат прогласено за меѓународна деценија за заштита и зачувување на водата на Земјата или почеток на деценијата Вода за живот. Повеќе >>