Водата - основен извор на живот

Она што е ретко е скапо,
Водата како најважна на
светот, напротив нема цена
(Платон, 427-347 п.н.)

ВОДАТА - Незаменлив сопатник на човекот, скротена, насочена, во изобилство и количества кои зборуваат за цивилизациските и културни потреби, немилосрдно се исцрпува, а уште повеќе загадува. Повеќе >>

ЕЛЕКТРОНСКА НАПЛАТА НА СМЕТКИ

За користење на услугите потребно е да се најавите на системот на

www.evodovod-ohrid.com.mk
Штеди ја водата
Што секој од нас може да направи за заштеда на водата:  
- не излевајте ги старите моторни масла и другите нафтени деривати во канализација или потоци и реки
- штедливо користете ја водата при туширање, готвење, миење на раце и заби
- во летните месеци тревниците, градините и цвеќето залевајте ги во вечерните часови, за земјата што подолго да ја задржи водата. Повеќе >>
НАЈНОВИ ВЕСТИ

 
МЈП-Проаква Р.Е.Водовод Охрид - Јавен партнер на ограничен повик бр. 02/08
20.11.08
МЈП-Проаква -Струга Р.Е.Водовод Охрид се јавува како јавен партнер на Ограничен повик бр.02/08. чиј предмет е Јавно приватно партнерство за потфат: одржување на фекалната канализацона мрежа (заедно со препумпните станици), одржување на атмосферската канализациона мрежа и изведување..   Повеќе »
 
Љубаништа-квалитетно и редовно водоснабдување
19.11.08
Согласно склучениот договор меѓу локалната самоуправа на Општина Охрид и месната заедница на с. Љубаништа водоснабдителниот систем на село Љубаништа од 1.06.2007год. се отстапи на управување и одржување на МЈП-Проаква и претставува дел ..   Повеќе »
 
Даме Груев - нова улична водоводна линија
18.11.08
Како дел од планираните програмски активности, а со цел за поквалитетно и поредовно водоснабдување на жителите на улицата Даме Груев “Проаква” Р.Е.Водовод Охрид врши изградба на нова улична водоводна линија и фекална канализација, со преприклучување на објектите во новата линија..
Исто така се изврши и рехабилитација на постојната атмосферска канализација при што се изврши и сепарирање на фекалната и атмосферска канализација.....   Повеќе »
 
 
< Претходна 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 :   Следна >
СООПШТЕНИЕ
СВЕТСКИОТ ДЕН НА ВОДИТЕ
Во рамките на Акциониот план за Oдноси со јавност се спроведе кампања за подигање на јавната свест кај своите корисници на услуги.
Како посебна активност во кампањата, е одбележување на Светскиот ден на водите 22-Март.
Со одлука на Организацијата на Обединетите нации 22Март е прогласен за Светски ден на водите, а целата наредна деценија од 2005 до 2015 година ја имаат прогласено за меѓународна деценија за заштита и зачувување на водата на Земјата или почеток на деценијата Вода за живот. Повеќе >>