Водата - основен извор на живот

Она што е ретко е скапо,
Водата како најважна на
светот, напротив нема цена
(Платон, 427-347 п.н.)

ВОДАТА - Незаменлив сопатник на човекот, скротена, насочена, во изобилство и количества кои зборуваат за цивилизациските и културни потреби, немилосрдно се исцрпува, а уште повеќе загадува. Повеќе >>

ЕЛЕКТРОНСКА НАПЛАТА НА СМЕТКИ

За користење на услугите потребно е да се најавите на системот на

www.evodovod-ohrid.com.mk
Штеди ја водата
Што секој од нас може да направи за заштеда на водата:  
- не излевајте ги старите моторни масла и другите нафтени деривати во канализација или потоци и реки
- штедливо користете ја водата при туширање, готвење, миење на раце и заби
- во летните месеци тревниците, градините и цвеќето залевајте ги во вечерните часови, за земјата што подолго да ја задржи водата. Повеќе >>
НАЈНОВИ ВЕСТИ

 
22 МАРТ СВЕТСКИ ДЕН НА ВОДАТА
22.02.11
Темата на Светски ден на водата 2011 е "Водовод и урбанизам. Целта на Светски ден на водата 2011 е да се фокусира вниманието на меѓународната јавност за влијанието на брзиот урбан раст на населението, индустријализацијата на урбаните системи за вода како и неизвесности предизвикани од климатските промени, конфликти и природни катастрофи . Тоа ќе ги охрабри организациите, заедниците и поединците низ целиот свет активно да се вклучат во решавањето на предизвиците со управување на урбанистички води. МЈП Проаква РЕ Водовод Охрид , водејќи грижа за своите корисници кои редовно ги плаќаат сметките за потрошена вода организира Наградна игра која е дел од планираните активности по повод Денот на водата 22 март...   Повеќе »
 
ПОДЕЛБА НА СМЕТКИТЕ ЗА ВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈА
29.11.10
МЈП „Проаква“ - Струга Р.Е.Водовод Охрид ги известува своите корисници на услуги дека почнувајќи од месец 10/2010 во сметките за вода ќе ја нема ставката за канализација и истата ќе биде фактурирана во сметките од ЈП „Нискоградба“-Охрид. Со оваа одлука корисниците на услугите (граѓаните) не сносат никаков дополнителен трошок туку наместо едната досегашна сметка од МЈП „Проаква“-Охрид Р.Е.Водовод-Охрид , во иднина ќе добиваат уште една и од ЈП „Нискоградба“ - Охрид во која ќе бидат фактурирани само трошоците за канализација. Во сметката од ЈП „Нискоградба“ - Охрид трошоците за канализација се претставени во две ставки и тоа: Одведување на отпадни води и Одведување на атмосферски води. ..   Повеќе »
 
Соопштение-Апел до гарѓаните на населба Радојца Новичиќ
21.04.10
        Веќе подолго време на делот на населба Радојца Новичиќ имаме големи потешкотии со одвод на отпадните води . И покрај превземените активности од наша страна , уклучување на додатни две пумпи, нивото на водата во системот на просторот на ..   Повеќе »
 
 
< Претходна 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 35   Следна >
СООПШТЕНИЕ
СВЕТСКИОТ ДЕН НА ВОДИТЕ
Во рамките на Акциониот план за Oдноси со јавност се спроведе кампања за подигање на јавната свест кај своите корисници на услуги.
Како посебна активност во кампањата, е одбележување на Светскиот ден на водите 22-Март.
Со одлука на Организацијата на Обединетите нации 22Март е прогласен за Светски ден на водите, а целата наредна деценија од 2005 до 2015 година ја имаат прогласено за меѓународна деценија за заштита и зачувување на водата на Земјата или почеток на деценијата Вода за живот. Повеќе >>