Водата - основен извор на живот

Она што е ретко е скапо,
Водата како најважна на
светот, напротив нема цена
(Платон, 427-347 п.н.)

ВОДАТА - Незаменлив сопатник на човекот, скротена, насочена, во изобилство и количества кои зборуваат за цивилизациските и културни потреби, немилосрдно се исцрпува, а уште повеќе загадува. Повеќе >>

ЕЛЕКТРОНСКА НАПЛАТА НА СМЕТКИ

За користење на услугите потребно е да се најавите на системот на

www.evodovod-ohrid.com.mk
Штеди ја водата
Што секој од нас може да направи за заштеда на водата:  
- не излевајте ги старите моторни масла и другите нафтени деривати во канализација или потоци и реки
- штедливо користете ја водата при туширање, готвење, миење на раце и заби
- во летните месеци тревниците, градините и цвеќето залевајте ги во вечерните часови, за земјата што подолго да ја задржи водата. Повеќе >>
НАЈНОВИ ВЕСТИ

 
Подобрување на квалитетот на водоснабдувањето во градот станува главен приоритет на јавното претпријатие Проаква Р.В.Водовод Охрид. Нова водоводна линија во село Велгошти
20.05.09
Р.Е.Водовод-Охрид во рамките на планираните активности интезивно работи на реконструкција на дел од постоечката ,водоводна мрежа , но исто така и на изведба на нова водоводна и канализациона мрежа , со цел подобрување на ..   Повеќе »
 
Подобрување на квалитетот на водоснабдувањето во градот станува главен приоритет на јавното претпријатие Проаква Р.В.Водовод Охрид. Нова водоводна и канализациона мрежа на улица Спас Банџов
15.05.09
Р.Е.Водовод-Охрид во рамките на планираните активности интезивно работи на реконструкција на дел од постоечката ,водоводна мрежа , но исто така и на изведба на нова водоводна и канализациона мрежа , со цел подобрување на водоснабдувањето и ..   Повеќе »
 
СООПШТЕНИЕ!!!
12.05.09
МЈП Проаква Р.Е. Водовод - Охрид, ги известува сите физички и правни лица, корисници на водоснабдителниот систем во с. ЛЕСКОЕЦ дека мобилни екипи вршат ИСКЛУЧУВАЊЕ од системот за водоснабдување на оние корисници кои навреме не ги подмириле сметките за вода, а трошоците за повторно приклучување на водоводната мрежа ќе бидат на товар на корисниците.

Се известуваат корисниците на услуги на с.Лескоец.....   Повеќе »
 
 
< Претходна 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 35   Следна >
СООПШТЕНИЕ
СВЕТСКИОТ ДЕН НА ВОДИТЕ
Во рамките на Акциониот план за Oдноси со јавност се спроведе кампања за подигање на јавната свест кај своите корисници на услуги.
Како посебна активност во кампањата, е одбележување на Светскиот ден на водите 22-Март.
Со одлука на Организацијата на Обединетите нации 22Март е прогласен за Светски ден на водите, а целата наредна деценија од 2005 до 2015 година ја имаат прогласено за меѓународна деценија за заштита и зачувување на водата на Земјата или почеток на деценијата Вода за живот. Повеќе >>