Водата - основен извор на живот

Она што е ретко е скапо,
Водата како најважна на
светот, напротив нема цена
(Платон, 427-347 п.н.)

ВОДАТА - Незаменлив сопатник на човекот, скротена, насочена, во изобилство и количества кои зборуваат за цивилизациските и културни потреби, немилосрдно се исцрпува, а уште повеќе загадува. Повеќе >>

ЕЛЕКТРОНСКА НАПЛАТА НА СМЕТКИ

За користење на услугите потребно е да се најавите на системот на

www.evodovod-ohrid.com.mk
Штеди ја водата
Што секој од нас може да направи за заштеда на водата:  
- не излевајте ги старите моторни масла и другите нафтени деривати во канализација или потоци и реки
- штедливо користете ја водата при туширање, готвење, миење на раце и заби
- во летните месеци тревниците, градините и цвеќето залевајте ги во вечерните часови, за земјата што подолго да ја задржи водата. Повеќе >>
НАЈНОВИ ВЕСТИ

 
Нова водоводна линија во с.Лескоец
16.11.08
Врз основа на член 62 од Законот за локална самоуправа и член 18 од Статутот на Општина Охрид, Советот на Општина Охрид на седницата одржана на ден 14.03.2008год. се донесе Одлука со која Општина Охрид го превзема водоводот од МЗ Лескоец и го отстапува на МЈП-Проаква-Струга.Со оваа Одлука МЈП-Проаква РЕ Водовод Охрид почна да врши користење, стопанисување, управување со водоводната мрежа и се обврза да обезбеди трајно и..   Повеќе »
 
ПОВТОРНО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ЗА ОТТУЃУВАЊЕ НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР
15.11.08
Предмет на јавно наддавање е 30 % во идеален дел од деловен простор кој се наоѓа на ул. Железничка бб во Охрид на КП бр. 11182/3 во вкупна површина од 263 м2 од кои под објект 233 м2 и под двор 30м2.
Почетната цена на деловниот простор е утврдена на јавното наддавање е 650 евра по м2 во денарска противредност според средниот курс на Народна банка на РМ..   Повеќе »
 
 
 
< Претходна 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 35
СООПШТЕНИЕ
СВЕТСКИОТ ДЕН НА ВОДИТЕ
Во рамките на Акциониот план за Oдноси со јавност се спроведе кампања за подигање на јавната свест кај своите корисници на услуги.
Како посебна активност во кампањата, е одбележување на Светскиот ден на водите 22-Март.
Со одлука на Организацијата на Обединетите нации 22Март е прогласен за Светски ден на водите, а целата наредна деценија од 2005 до 2015 година ја имаат прогласено за меѓународна деценија за заштита и зачувување на водата на Земјата или почеток на деценијата Вода за живот. Повеќе >>