Водата - основен извор на живот

Она што е ретко е скапо,
Водата како најважна на
светот, напротив нема цена
(Платон, 427-347 п.н.)

ВОДАТА - Незаменлив сопатник на човекот, скротена, насочена, во изобилство и количества кои зборуваат за цивилизациските и културни потреби, немилосрдно се исцрпува, а уште повеќе загадува. Повеќе >>

ЕЛЕКТРОНСКА НАПЛАТА НА СМЕТКИ

За користење на услугите потребно е да се најавите на системот на

www.evodovod-ohrid.com.mk
Штеди ја водата
Што секој од нас може да направи за заштеда на водата:  
- не излевајте ги старите моторни масла и другите нафтени деривати во канализација или потоци и реки
- штедливо користете ја водата при туширање, готвење, миење на раце и заби
- во летните месеци тревниците, градините и цвеќето залевајте ги во вечерните часови, за земјата што подолго да ја задржи водата. Повеќе >>
НАЈНОВИ ВЕСТИ

 
Одлука од Регулаторна комисија за енергетика на Република Македонија
03.01.18
Врз основа на Законот за утврдување на цени на водни услуги (Сл.весник на РМ бр. 7/2016) и согласно Решението на Регулаторната комисија за енергетика на Р.Македонија бр.УП1 бр.08-102/17 од 11.09.17 год, Управниот одбор на МЈП Проаква Струга донесе одлука за утврдување на тарифи за вода на седницата одржана на ден 22.12.2017 год, потврдена со одлука на Советот на Општина Охрид.

Од 01.01.2018 год цената на водата се утврдува во вид на варијабилен и фиксен надоместок и тоа:
Физички лица
- варијабилен надоместок 25,52 ден/м3
- фиксен надоместок 70 ден
Правни лица
- варијабилен надоместок 39,20 ден/м3
фиксен надоместок 100 ден ..   Повеќе »
 
ЗАШТИТЕТЕ ГО ВОДОМЕРОТ ОД МРЗНЕЊЕ
21.11.17
Ги известуваме нашите корисници дека поради ниските температури постои можност за разни дефекти на водомерите предизвикани од мрзнење..   Повеќе »
 
Нелегалните приклучоци причина за недостатокот на вода
07.08.17
При вршење на контрола од страна на екипи на МЈП Проаква, Р.Е.Водовод Охрид, во околните села, констатирани се бројни нерегуларности и злоупотреби во поглед водоснабдувањето од страна на корисниците..   Повеќе »
 
 
< Претходна 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 35   Следна >
СООПШТЕНИЕ
СВЕТСКИОТ ДЕН НА ВОДИТЕ
Во рамките на Акциониот план за Oдноси со јавност се спроведе кампања за подигање на јавната свест кај своите корисници на услуги.
Како посебна активност во кампањата, е одбележување на Светскиот ден на водите 22-Март.
Со одлука на Организацијата на Обединетите нации 22Март е прогласен за Светски ден на водите, а целата наредна деценија од 2005 до 2015 година ја имаат прогласено за меѓународна деценија за заштита и зачувување на водата на Земјата или почеток на деценијата Вода за живот. Повеќе >>