Дома
Главно мени

Дома

Водоснабдување

Канализационен систем

Примарен колектор

Хидротехнички услови

Наплатен центар

Обрасци

Каква вода пиеме?

Совети

За викенд корисници

Кутија за корисници

СВЕТСКИОТ ДЕН НА ВОДИТЕ
Во рамките на Акциониот план за Oдноси со јавност се спроведе кампања за подигање на јавната свест кај своите корисници на услуги.
Како посебна активност во кампањата, е одбележување на Светскиот ден на водите 22-Март.  Повеќе >>
ИЗВЕСТУВАЊЕ
27.03.18

Се известуваат корисниците на водоснбдителениот систем со кој стопанисува МЈП Проаква Р.Е. Водовод Охрид дека е во тек е акција на контрола на водомерните броила. При тоа од страна на нашите служби е воочена разлика која произлегува од нелегално манипулирање со истите.
Се предупредуваат сите корисници, кој кои на лице место ќе се затекне водомерно броило со недостатоци (броило без пломба или оштетена истата, оштетен механизам и сл.) дека против нив ќе бидат преземени санкции по пан на поведување судски постапки, како и фактурирање на паушал во висина од 50 м3 се до отстранување на недостатокот.
СООПШТЕНИЕ
АНКЕТА
Дали сте задоволни од работата на службите на МЈП-Проаква?
Да, задоволни сме од работата на службите на МЈП-Проаква
Не, нема редовно читање на водомерното броило
Не, треба да се подобри редовноста во доставување на сметките
Да, МЈП-Проаква нуди можност за плаќање на заостанатиот долг на рати