Дома
Главно мени

Дома

Водоснабдување

Канализационен систем

Примарен колектор

Хидротехнички услови

Наплатен центар

Обрасци

Каква вода пиеме?

Совети

За викенд корисници

Кутија за корисници

СВЕТСКИОТ ДЕН НА ВОДИТЕ
Во рамките на Акциониот план за Oдноси со јавност се спроведе кампања за подигање на јавната свест кај своите корисници на услуги.
Како посебна активност во кампањата, е одбележување на Светскиот ден на водите 22-Март.  Повеќе >>
АПЕЛ ДО ГРАЃАНИТЕ!
31.08.11

Почитувани корисници ,
Да ги почитуваме законските обврски согласно Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води ‘‘сл.весник на Р.Македонија ‘‘бр.68/05 од 05.10.2004

МЈП-Проаква Р.Е.Водовод-Охрид вложува огромни напори за редовно,континуирано и квалитетно снабдување на своите корисници со вода за пиење.Овој тренд на вакво снабдување ќе продолжи и натаму , но во многу ќе зависи од редовното плаќање на сметките за потрошена вода и од меѓусебната соработка на претпријатието со своите корисници. Заради тоа МЈП Проаква апелира до сите должници

-да ги подмират заостанатите сметки за потрошена вода.Во спротивно претпријатието е принудено и почнува со применување на непопуларната мерка исклучување на должниците од водоводната мрежа согласно член 33 од Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води ,што пак повлекува и дополнителни мерки за повторно вклучување

-исклучени ќе бидат и оние корисници кои не го почитуват склучениот Договор за исплата на заостанатиот долг на рати

-Исто така согласно Законските одредби постојат и казнени одредби по член 44 став 2 и 3 кои следат за сите корисници кои извршиле приклучување на водоводната и канализационата мрежа без одобрение за приклучок и вршат бесправно користење на вода пред водомер , и ќе се врши исклучување на стамбени објекти кои бесправно користат вода од хидрантите за наводнување на паркови и зеленила а ќе бидат и поднесени постапки за надомест на штета.

Истовремено апелира до сите потрошувачи кои имаат сознанија за вакво против правно користење на водата односно диви приклучоци истото да го пријават на тел.број 046- 230-020


ЗА ВОДАТА СМЕ ОДГОВОРНИ СИТЕ!
СООПШТЕНИЕ
АНКЕТА
Дали сте задоволни од работата на службите на МЈП-Проаква?
Да, задоволни сме од работата на службите на МЈП-Проаква
Не, нема редовно читање на водомерното броило
Не, треба да се подобри редовноста во доставување на сметките
Да, МЈП-Проаква нуди можност за плаќање на заостанатиот долг на рати