Дома
Главно мени

Дома

Водоснабдување

Канализационен систем

Примарен колектор

Хидротехнички услови

Наплатен центар

Обрасци

Каква вода пиеме?

Совети

За викенд корисници

Кутија за корисници

СВЕТСКИОТ ДЕН НА ВОДИТЕ
Во рамките на Акциониот план за Oдноси со јавност се спроведе кампања за подигање на јавната свест кај своите корисници на услуги.
Како посебна активност во кампањата, е одбележување на Светскиот ден на водите 22-Март.  Повеќе >>
ПОДЕЛБА НА СМЕТКИТЕ ЗА ВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈА
29.11.10

МЈП „Проаква“ - Струга Р.Е.Водовод Охрид ги известува своите корисници на услуги дека почнувајќи од месец 10/2010 во сметките за вода ќе ја нема ставката за канализација и истата ќе биде фактурирана во сметките од ЈП „Нискоградба“-Охрид. Со оваа одлука корисниците на услугите (граѓаните) не сносат никаков дополнителен трошок туку наместо едната досегашна сметка од МЈП „Проаква“-Охрид Р.Е.Водовод-Охрид , во иднина ќе добиваат уште една и од ЈП „Нискоградба“ - Охрид во која ќе бидат фактурирани само трошоците за канализација. Во сметката од ЈП „Нискоградба“ - Охрид трошоците за канализација се претставени во две ставки и тоа:Одведување на отпадни води и Одведување на атмосферски води.
СООПШТЕНИЕ
АНКЕТА
Дали сте задоволни од работата на службите на МЈП-Проаква?
Да, задоволни сме од работата на службите на МЈП-Проаква
Не, нема редовно читање на водомерното броило
Не, треба да се подобри редовноста во доставување на сметките
Да, МЈП-Проаква нуди можност за плаќање на заостанатиот долг на рати