Дома
Главно мени

Дома

Водоснабдување

Канализационен систем

Примарен колектор

Хидротехнички услови

Наплатен центар

Обрасци

Каква вода пиеме?

Совети

За викенд корисници

Кутија за корисници

СВЕТСКИОТ ДЕН НА ВОДИТЕ
Во рамките на Акциониот план за Oдноси со јавност се спроведе кампања за подигање на јавната свест кај своите корисници на услуги.
Како посебна активност во кампањата, е одбележување на Светскиот ден на водите 22-Март.  Повеќе >>
ПОВТОРНО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ЗА ОТТУЃУВАЊЕ НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР
15.11.08

Предмет на јавно наддавање е 30 % во идеален дел од деловен простор кој се наоѓа на ул. Железничка бб во Охрид на КП бр. 11182/3 во вкупна површина од 263 м2 од кои под објект 233 м2 и под двор 30м2.

Почетната цена на деловниот простор е утврдена на јавното наддавање е 650 евра по м2 во денарска противредност според средниот курс на Народна банка на РМ.

Право на учество имаат сите правни и физички лица кој ќе уплатат 10 % од почетната цена на благајната на МЈП Проаква, РЕ Водовод - Охрид, на ул. Наум Охридски бб Охрид, на денот на јавното наддавање.

Јавното наддавање ќе се одржи во просториите на РЕ Водовод - Охрид на ден 06.10.2008 год. со почеток во 13:00 часот.

Информации за ова јавно наддавање можат да се добијат и на нашата веб страница www.vodovod-ohrid.com.mk, и на тел. 046 250 120 локал 108
СООПШТЕНИЕ
АНКЕТА
Дали сте задоволни од работата на службите на МЈП-Проаква?
Да, задоволни сме од работата на службите на МЈП-Проаква
Не, нема редовно читање на водомерното броило
Не, треба да се подобри редовноста во доставување на сметките
Да, МЈП-Проаква нуди можност за плаќање на заостанатиот долг на рати