Дома
Главно мени

Дома

Водоснабдување

Канализационен систем

Примарен колектор

Хидротехнички услови

Наплатен центар

Обрасци

Каква вода пиеме?

Совети

За викенд корисници

Кутија за корисници

СВЕТСКИОТ ДЕН НА ВОДИТЕ
Во рамките на Акциониот план за Oдноси со јавност се спроведе кампања за подигање на јавната свест кај своите корисници на услуги.
Како посебна активност во кампањата, е одбележување на Светскиот ден на водите 22-Март.  Повеќе >>
Љубаништа-квалитетно и редовно водоснабдување
19.11.08

Согласно склучениот договор меѓу локалната самоуправа на Општина Охрид и месната заедница на с. Љубаништа водоснабдителниот систем на село Љубаништа од 1.06.2007год. се отстапи на управување и одржување на МЈП-Проаква и претставува дел на единствениот водоснабдителен систем.
Од превземањето до денес се превземени низа мерки за подобрување на водоснабдувањето во село Љубаништа.

- Извршена е замена на доводниот цевковод од каптажните објекти во Војтино до резервоарите во селото Љубаништа. Заменети беа 2800м азбест цементни цевки Ф 80мм со PVC Ф 110м
- Извршена е замена на дотраена салонитна преливна цевка Ф 100м меѓу двата резервоари со ПВЦ Ф 110, и замена на доводна цевка Ф 100 од резервоар до сред село во должина од 210м
- Извршена е замена на уличните шибери Ф 2’’
- Во Пумпените станици извршена е и замена на пумпите со 4 нови пумпи
- Имаме 24часовно редовно хлорирање на водата

Со изведбата на нов цевковод, со санирање на постоечката каптажа и со сите други превземени активности имаме целосно квалитетно и редовно водоснабдување во село Љубаништа.
СООПШТЕНИЕ
АНКЕТА
Дали сте задоволни од работата на службите на МЈП-Проаква?
Да, задоволни сме од работата на службите на МЈП-Проаква
Не, нема редовно читање на водомерното броило
Не, треба да се подобри редовноста во доставување на сметките
Да, МЈП-Проаква нуди можност за плаќање на заостанатиот долг на рати