Дома
Главно мени

Дома

Водоснабдување

Канализационен систем

Примарен колектор

Хидротехнички услови

Наплатен центар

Обрасци

Каква вода пиеме?

Совети

За викенд корисници

Кутија за корисници

СВЕТСКИОТ ДЕН НА ВОДИТЕ
Во рамките на Акциониот план за Oдноси со јавност се спроведе кампања за подигање на јавната свест кај своите корисници на услуги.
Како посебна активност во кампањата, е одбележување на Светскиот ден на водите 22-Март.  Повеќе >>
Договор за јавно приватно партнерство
17.11.08

Со цел да се одговори на се поголемите потреби на граѓаните и јавноста за подобрување на услугите на снабдување на чиста и здрава вода за пиење,како и да се добие квалитетен и одржлив водоводен систем, без буџетски ограничувања во давањето на поквалитетни услуги на граѓаните формирано е јавно приватно партнерство помеѓу Општина Охрид и МЈП-"Проаква''-Струга,како јавен партнер, од една страна, и Друшвото ЕЗЕРО МХЕ ДОО Скопје формирано од Друштвото "Турбоинститут" д.д.-Љубљана Р.Словенија и Друштвото "Фероинвест'' д.о.о-Велес Р. Македонија, како приватен партнер, од друга страна, за изградба и стопанисување на четири мали хидроелектрани на гравитациониот водоводен систем "Летнички извори''-Охрид.
СООПШТЕНИЕ
АНКЕТА
Дали сте задоволни од работата на службите на МЈП-Проаква?
Да, задоволни сме од работата на службите на МЈП-Проаква
Не, нема редовно читање на водомерното броило
Не, треба да се подобри редовноста во доставување на сметките
Да, МЈП-Проаква нуди можност за плаќање на заостанатиот долг на рати