Водата - основен извор на живот

Она што е ретко е скапо,
Водата како најважна на
светот, напротив нема цена
(Платон, 427-347 п.н.)

ВОДАТА - Незаменлив сопатник на човекот, скротена, насочена, во изобилство и количества кои зборуваат за цивилизациските и културни потреби, немилосрдно се исцрпува, а уште повеќе загадува. Повеќе >>

ЕЛЕКТРОНСКА НАПЛАТА НА СМЕТКИ

За користење на услугите потребно е да се најавите на системот на

www.evodovod-ohrid.com.mk
Штеди ја водата
Што секој од нас може да направи за заштеда на водата:  
- не излевајте ги старите моторни масла и другите нафтени деривати во канализација или потоци и реки
- штедливо користете ја водата при туширање, готвење, миење на раце и заби
- во летните месеци тревниците, градините и цвеќето залевајте ги во вечерните часови, за земјата што подолго да ја задржи водата. Повеќе >>
НАЈНОВИ ВЕСТИ

 
ИЗВЕСТУВАЊЕ
13.04.18
Се известуваат сите корисници на водоснабдителниот систем со кој стопанисува МЈП Проаква Струга Р.Е. Водовод Охрид, дека ќе започне со имплементација на новиот проект кој се состои од монтажа на картички со бар кодови. За таа цел потребно е да се обезбеди непречен пристап до водомерните броила, односно соработка од потрошувачите. Преку поставување на овие бар кодови ќе се овозможи полесно, точно и наверемено читање, а со тоа и поголема заштита на корисниците. Екипите на МЈП ПРОАКВА се на терен и веќе започнаа со имплементација на истиот...   Повеќе »
 
ИЗВЕСТУВАЊЕ
27.03.18
Се известуваат корисниците на водоснбдителениот систем со кој стопанисува МЈП Проаква Р.Е. Водовод Охрид дека е во тек е акција на контрола на водомерните броила. При тоа од страна на нашите служби е воочена разлика која произлегува од нелегално манипулирање со истите...   Повеќе »
 
ДЕНЕС Е СВЕТСКИОТ ДЕН НА ВОДАТА!
22.03.18
Преку една милјарда луѓе денес немаат пристап кон чиста вода за пиење, а милиони умираат од нејзин недостиг. Климатските промени, загадувањето на водите на земјата и прекршувањето на поставените еколошки норми само го интензивираат редуриањето на резервите на вода...   Повеќе »
 
 
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 :   Следна >
СООПШТЕНИЕ
СВЕТСКИОТ ДЕН НА ВОДИТЕ
Во рамките на Акциониот план за Oдноси со јавност се спроведе кампања за подигање на јавната свест кај своите корисници на услуги.
Како посебна активност во кампањата, е одбележување на Светскиот ден на водите 22-Март.
Со одлука на Организацијата на Обединетите нации 22Март е прогласен за Светски ден на водите, а целата наредна деценија од 2005 до 2015 година ја имаат прогласено за меѓународна деценија за заштита и зачувување на водата на Земјата или почеток на деценијата Вода за живот. Повеќе >>